Socis

La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (FHSPST) té els seus orígens al segle XII i els seus objectius són proporcionar atenció sanitària i social a la comunitat. Avui dia es troba integrada a la XHUP (Xarxa d’hospitals d’ús Públic a Catalunya).

Fou reconeguda com a Fundació privada sense afany de lucre, amb l’Ordre 21/02/1985, d’acord amb la llei del Govern Català 1/1982.

Forma part de la Xarxa Santa Tecla, xarxa d’hospitals la qual inclou els següents centres: tres hospitals: Hospital del Vendrell (El Vendrell), Hospital Lleuger Santa Tecla – Llevant (Tarragona), Hospital Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona); Sis centres d’Atenció Primària: ABS Baix Penedès Interior (Arboç), ABS Calafell, ABS Santa Tecla – Llevant, ABS Torredembarra, ABS Vendrell i ABS Vila-seca; i un centre geriàtric: Centre Sociosanitari Santa Tecla – Llevant.

La FHSPST, coordinador del projecte, té una amplia experiència en gestió d’hospitals i centres sanitaris, i té un gran compromís en contribuir a la millora del comportament ambiental en el sector sanitari.

Xarxa Sanitaria i Social Santa Tecla AIE es va fundar al 2001 com a Agrupació de Interès Econòmic (AIE) per tres fundacions sense ànim de lucre, una d'elles va ésser la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla.
L'objectiu d'aquesta organització és agrupar els serveis generals com són la direcció, administració, manteniment, finances, recursos humans, etc. de cara a proveir aquests serveis a les tres fundacions fundadores.

SIMPPLE és una empresa de R+D+I que fou fundada a mitjans de 2004 a partir d’una spin out de la Universitat Rovira i Virgili (URV) a Tarragona (España). Al gener de 2011, SIMPPLE esdevingué part de la Fundació Hospital de Sant Pau I Santa Tecla.

L’origen de SIMPPLE el trobem en les activitats del Centre d’Innovació SIMPPLE (sistemes intel•ligents i modelització dels processos de producció i logística en empreses), fundat l’any 2000 i formant part de la Xarxa IT del CIDEM. El centre fou creat pels grups de recerca Fenòmens de Transport (FeT) i Anàlisi de Gestió Ambiental (AGA), el dos formant part del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, els quals disposen de més de 25 anys d’experiència en el desenvolupament i aplicació de tecnologies relacionades amb els fenòmens de transport, software i enginyeria i gestió ambiental per al sector de la química industrial.

SIMPPLE disposa d’experiència com a desenvolupador d’eines de software i pàgines web i en el disseny i  desenvolupament d’aplicacions web. Afegir que el coneixement de SIMPPLE engloba altres habilitat tecnològiques com el disseny de bases de dades, l’interoperabilitat de dades, el disseny d’interfícies, l’anàlisi d’usabilitat, etc...

L’experiència de l’equip d’Ecodisseny, Gestió ambiental i Metodologia d’Anàlisis de Cicle de Vida es remunta a l’any 1995. Des de llavors, s’han desenvolupat molts projectes ambientals, molts d’ells centrats en el sector elèctric i electrònic. Els membres de l’equip han estat involucrats en diferents projecte a nivell Europeu, Nacional i Regional.

LEITAT és un centre tecnològic amb l'objectiu d'oferir serveis eficients a les empreses del sector industrial aportant valor afegit tant a productes com a processos. Centra la seva activitat en la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+i) i els seus serveis estan clarament orientats a l’adaptació del teixit empresarial i als constants canvis i necessitats, així com a proveir les empreses de solucions més eficients i sostenibles.

Des de la seva fundació l'any 1906, el Centre Tecnològic LEITAT ha focalitzat la seva activitat en les necessitats de les empreses a través de la promoció de la honestedat, la professionalitat i el respecte a les persones i al medi ambient al mateix temps. Degut a aquest compromís de cercar les millors solucions tecnològiques, LEITAT col·labora amb la indústria, entitats públiques, organismes estatals, universitats i altres centres tecnològics per tal de trobar les solucions més eficients per als problemes i oportunitats de mercat.

En línia amb aquest compromís, una de les estratègies de LEITAT és la promoció de la R+D+i per millorar els processos productius respectant el medi ambient. En aquest sentit, la Unitat de Sosteniblitat porta a terme projectes i iniciatives que promouen una gestió innovadora i eficient dels recursos i els residus, per tal de preservar i millorar la qualitat ambiental així com contribuir a un estalvi econòmic substancial.

La unitat de Sostenibilitat aporta solucions innovadores a problemes ambientals complicats, transformant-los en oportunitats de millora competitiva. En aquesta línia es desenvolupen activitats de: Producció sostenible vinculats a eficiència energètica, residus, REACH, mobilitat sostenible, Responsabilitat Ambiental, Gestió Ambiental; Ecodisseny i Anàlisi de Cicle de Vida (ACV, Ambientalització d’esdeveniments, compra verda); Sensibilització i Formació Ambiental; Ecoetiquetatge i Comunicació Ambiental (Ecoetiquetes: Ecolabel, DGQA), Declaracions Ambientals de Producte, Responsabilitat Social). Aquestes activitats s’apliquen al sector industrial, Serveis i Administració Pública.

Socis

Login