El Projecte BOHEALTH Assoleix els seus Objectius i Ajudarà a la Millora Ambiental Centres Sanitaris

El projecte BOHEALTH es va iniciar al juliol de 2013 i com a projecte LIFE+ arriba el seu final. Han estat tres any d’un llarg recorregut i molts fites assolides. El consorci format per la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (FHSPST), Xarxa Sanitaria i Social Santa Tecla AIE, SIMPPLE i LEITAT ha unit esforços per assolir els objectius plantejats.

El projecte s’ha implantat en dos centres sanitaris, Centre de Llevant i Hospital del Vendrell, ambdós centres localitzats a Tarragona. La implantació del projecte en aquests centres ha permès validar la metodologia i l’eina dissenyada.

El procés de implantació s’ha realitzat seguint els següents passos:

  • Recollida d’informació sobre el consum de recursos i generació de residus

  • Caracterització del centre i dels diferents serveis

  • Inventari d’equips significatius

  • Introducció de dades a l’eina i avaluació ambiental per identificar els aspectes significatius

  • Definició d’un pla d’acció i implantació de les accions per la millora del comportament ambiental

 

A nivell ambiental els resultats assolits expressats en reducció de la petjada de carboni (CO2 eq) han estat els següents:

 

El projecte ha comptat amb la col·laboració d’un grup d’experts: Sra. Maria Passalacqua (Club EMAS Catalunya), Sr. Francesc Castell (Universitat Rovira i Virgili), Sr. Josep Mª Massip (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) i Sr. Xavier Singla (Xarxa Sanitària Sta. Tecla). També diferents centres sanitaris i altres projectes com projecte EU HCWM, projecte SMART HOSPITAL, projecte RESEEPE, projecte OPERE, projecte “Minimització de dietes alimentàries no consumides” han col·laborat amb BOHEALTH. El consorci vol agraïr a tots ells la seva participació en el projecte.

 

Encara que el projecte LIFE finalitzi, els resultats del projecte seguiran disponibles al web i també l’eina BOHEALTH estarà disponible per tots aquells centres sanitaris que vulguin millorar el seu comportament ambiental (http://bohealth.simpple.com). També des del consorci es donarà suport a aquelles organitzacions que vulguin implantar la metodologia proposada.

Socis

Login