paint-iconImpuls del Sector Salut

Impuls del Sector Salut per reduir l'impacte mediambiental mitjançant un innovador procés de presa de decisions basat en LCA / LCC.

tools-iconProjecte Bohealth

Projecte Bohealth està cofinançat per la Comunitat Europea en el marc de l'instrument financer LIFE, amb el número d'acord de subvenció LIFE 2012 ENV/ES/000124.

documentation-iconSocis

Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (coordinator), Xarxa Sanitària i Social de SANTA TECLA, SIMPPLE i LEITAT Technological Center
Data d'Inici: 01/07/2013
Data de finalització: 01/07/2016


CAT


Login


Socis

Col·laborem amb alguns dels diferents socis de la Unió Europea.

Simpple

Simpple

Leitat